Werkgever

Een werkgever is de wederpartij van de werknemer bij een arbeidsovereenkomst, veelal een bedrijf of instelling. De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst met een werknemer, waarvoor deze arbeid verricht op basis van de gemaakte afspraken. Een werkgever heeft verplichtingen ten aanzien van de werknemer, een van die verplichtingen is dat de werkgever verplicht is om loon uit te betalen aan de werknemer. Andere verplichtingen van de werkgever zijn bijvoorbeeld het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Werkgever

Informatie over werkgever vind je hier op SuperStaff. De begrippenlijst van SuperStaff bestaat uit een groot aantal onderwerpen waaronder werkgever die handig zijn voor jou als student. Naast informatie over werkgever, kun je rechts op de pagina ook meer lezen over andere begrippen die van pas kunnen komen voor leuke bijbaan of stage tijdens je studie .