Sollicitatietips

1. Hoe maak ik een goede sollicitatiebrief / motivatiebrief?

Het CV kan los van de sollicitatiebrief CV gelezen worden, maar andersom niet. In je sollicitatiebrief licht je namelijk toe wat jouw motivatie is om te solliciteren en waarom jij denkt jij het meest geschikt bent voor de vacature. Een sollicitatiebrief is bijna altijd een eerste kennismaking met je potentiële werkgever hier en hier wordt dus ook al de eerste selectie.Zorg dus dat je de ontvanger overtuigd van je kwaliteiten en positieve eigenschappen. Motiveer ook duidelijk al dan niet aan de hand van je ervaring waarom jij geschikt bent voor functie. Hoewel je redelijk aan standaard opmaak verbonden bent aan een standaard opmaak van je sollicitatiebrief kun je toch creatief zijn, maar overdrijf niet. Laat in je brief zien dat jij je huiswerk gedaan hebt, dat je goed voorbereid bent en dat je dus bekend bent met de functie waarvoor en het bedrijf waarbij je gaat solliciteren.

2. Tips voor je sollicitatiebrief / motivatiebrief

 • Richt de brief aan iemand persoonlijk (Geachte heer / Geachte mevrouw)
 • Spreek nooit iemand met de voornaam aan
 • Schrijf kort, bondig en foutloos, maar vooral pakkend en makkelijk leesbaar
 • Je brief bevat in ieder geval de volgende elementen:
  • Afzender
  • Plaats en datum
  • Geadresseerde
  • Aanhef
  • Reden brief (eerste alinea)
  • Motivatie
  • Geschiktheid
  • Afsluiting met handtekening en eventueel bijlage(s) zoals je cv.

3. Voorbeeld sollicitatiebrief / motivatiebrief


(Eigen naam)
(Straat + Huisnummer)
(Postcode+ Plaats)

(Naam bedrijf)
(T.a.v. ??)
(Adres)
(Postcode en plaats)
(Plaats), (Datum)
Betreft: Vacature / open sollicitatieGeachte heer/mevrouw achternaam,Naar aanleiding van uw advertentie op de website reageer ik op deze vacature.
(Inleiding: reden van sollicitatie, dit is een voorbeeld uit een sollicitatie voor een stageplek).
Reeds in (Jaar) ben ik begonnen met de opleiding ….. aan het…..(School)….. In het tweede jaar van deze opleiding is het de bedoeling dat ik een stageperiode van een half jaar ga lopen die bij mijn opleiding past. Deze stageplek past in mijn ogen perfect bij mijn opleiding. Via deze sollicitatie hoop ik dat mijn stageperiode hier doorgebracht kan worden.

(Kern, waarom ben jij een geschikte kandidaat?)
De functie van …(naam functie)… bij …. (bedrijf)..spreekt mij om diverse redenen aan. Één van deze redenen is: “omdat ik graag bij deze interessante organisatie wil werken in een functie waarin ik me verder kan ontwikkelen. Daarnaast beschik ik over goede sociale en contactuele eigenschappen en ben ik goed in staat zelfstandig te werken. Tenslotte heb ik ruime ervaring in het gebruik van een PC en kan goed overweg met Microsoft office voor het besturingsprogramma Windows”.

(slot van de brief)
Ik vertrouw erop deze brief voor u een aanleiding is mij uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. Voor nadere informatie verwijs ik u naar mijn bijgevoegd curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,
Handtekening

(Eigen naam)

Bijlage: CV

4. Curriculum Vitae (CV)

Bij het opstellen van het CV is het belangrijk om het volgende in je achterhoofd te houden:

 1. Houd het simpel
 2. Wees duidelijk
 3. Houd het kort

Maak het Curriculum Vitae prettig leesbaar voor de selecteur. Deze leest er vaak een groot aantal en moet snel de selectiecriteria kunnen vinden.
Het cv moet de volgende rubrieken bevatten:

 • Persoonsgegevens
 • Opleiding
 • Werkervaringen
 • Aanvullende informatie
 • Vrije tijd
 • Referenties

Persoonsgegevens:

Naam (duidelijk voor- en achternaam vermelden, voor een getrouwde vrouw de naam vermelden die je wenst te gebruiken), adres, telefoonnummer waarop je het grootste gedeelte van de dag bereikbaar bent, geboortedatum en plaats, nationaliteit, burgerlijke staat.

Opleidingen en cursussen:

In dit onderdeel kun je vermelden wat voor scholing en opleiding(en) je hebt gehad. Hoe langer dat geleden is, hoe minder relevant de informatie is. Zo zal een schoolverlater bij dit onderdeel een uitgebreide opsomming geven van alle vakken die hij of zij gehad heeft, omdat er verder minder of zelfs niets te melden valt qua werkervaringen. Tenslotte noteer je of je een bepaald diploma wel of niet hebt behaald en in welk jaar. Ook relevante cursussen zeker vermelden.

Werkervaring:

In je CV begin je met de meest recente baan en gaat zo verder terug in de tijd. Zorg dat er geen gaten ten aanzien van periodes aangetroffen worden. Wanneer je wat ouder bent verkort je de cv door de meest relevante werkervaringen te vermelden. Probeer kort en krachtig de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie te beschrijven.

Aanvullende informatie:

Dit onderdeel kun je gebruiken om belangrijke mededelingen te doen die niet uit je cv naar voren komen, bijvoorbeeld: in deze periode een wereldreis gemaakt van dit jaar tot dat jaar, voor mijn kinderen gezorgd, etc.

Referenties:

Noem het bedrijf, naam, functie en telefoonnummer van degene van wie je toestemming hebt om ze als referent op te geven. Ook heel gangbaar is het om pas een referentie af te geven op het moment dat dit relevant is. Zet dan in je cv: op verzoek beschikbaar.

5. Voorbeeld CV

Curriculum Vitae

Personalia
—–
Naam: Theo Dekker
Adres: Van Diepenstraat 213
1000 CC Amsterdam
Telefoon: 020-1235555/ 06-12345678
E-mail: theodekker@hotmail.com
Geboortedatum: 23 december 1983
Geboorteplaats: Eindhoven
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
—–
Opleidingen
—–
2004 – 2006 Master in Real Estate, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
1999 – 2004 HBO, Vastgoed Hogeschool van Amsterdam.
1995 – 1999 Havo, Norbertus College, Tilburg
Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie, Handelswetenschappen
—–
Werkervaring
—–
2003 – heden: Projectmanager, BD Real Estate
Taken: – Projectleiding
– Utbrengen van adviesrapportages
– Begeleiden van aanbestedingen van clienten
– Accountmanagement
– Het implementeren van cliëntvolgsystemen
2001 – 2003: Assistent Makelaar, DTZ Zadelhoff
Taken: – Bezichtigingen begeleiden
– Assisteren bij project administratie
– Rapporteren van cliëntgegevens
2000 – 2001: Administratief medewerker, Zwitserleven
Taken: – De gehele waardeoverdracht procedure in gang zetten
1998 – 2000: Administratief medewerker, Wellu BV
Taken: – Invoeren van inkoop en verkoopfacturen
– Uitvoeren van debiteurenbeheer
– Controleren en corrigeren inkoopfacturen
—–
Overige ervaring
—–
1998 – 2000: Lid van de bestuurscommissie bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Talenkennis: Engels, spreken en schrijven, goed
Duits, spreken en schrijven, goed
Computerkennis:—– Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, Project)
Photoshop
JAVA
Hobby’s: Skiën, muziek, hockey
—–
Referenties
—–
DTZ Zadelhoff: Mevrouw R. de Twist, HR manager, 020 40883588
BD Real Estate: De heer R. Maasland, Manager, 020 320343588

6. Het sollicitatiegesprek

De eerste vier minuten van het sollicitatiegesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen altijd direct op, hoe irrelevant het ook klinken mag. Uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste werkgevers van mening zijn dat de presentatie van de sollicitant zeer belangrijk is. Men vermoedt dat een sollicitant die zichzelf goed kan presenteren, ook goed zal presteren.

7. Do’s & Don’ts

Vijf Do’s:

 • Wees jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent. Benadruk je sterke kanten, wees positief over je zwakke punten en probeer probleemoplossend over te komen.
 • Zorg dat je eigen verhaal ten aanzien van opleidingen en werkervaringen soepel verloopt.
 • Neem een ontspannen houding aan en kijk alle gesprekspartners afwisselend aan. Dwaal niet af met je blik, dit kan ongeinteresseerd overkomen.
 • Blijf positief. Vertel dat je van voorgaande functies hebt geleerd en dat je daardoor jezelf beter hebt leren kennen.
 • Beantwoord alle vragen. Ook als ze indiscreet zijn. Probeer het antwoord dan algemeen te houden.

Vijf Dont’s:

 • Je eerste indruk is belangrijk, kom dus niet te laat en doe geen felle make-up of ladingen parfum of aftershave op.
 • Ga niet meteen zitten, maar wacht tot je een stoel wordt aangeboden.
 • Doe je armen niet over elkaar, dat is een te gesloten houding. Vouw je handen in elkaar, dit voorkomt dat je zenuwachtig gaat trommelen.
 • Geef geen “ja” of “nee” als antwoord. Licht je antwoord enigszins toe, zonder al te breedsprakig te worden
 • Praat nooit negatief over je vorige of huidige werkgever, blijf wel eerlijk. Als het niet geklikt heeft tussen jou en je werkgever snapt iedere selecteur dat.