Payroll

Al vele jaren heeft SuperStaff een intensieve samenwerking met Easystaff Payroll en heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende verloningsvraagstukken. Het gecertificeerde payrollbedrijf is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende spelers van Nederland, waarbij een scherpe prijs, flexibiliteit en snelle service hoog in het vaandel staan.

Payrolling biedt organisaties dé oplossing voor eigen personeel zonder enig risico en zonder administratieve verplichtingen. Voor u als ondernemer betekent dit, dat u verzekerd bent van eigen personeel zonder dat u de medewerker in loondienst hoeft te nemen. Naast Payroll services biedt EasyStaff Payroll ook een complete salarisadministratie aan voor uw vaste medewerkers. Ons loonadviesbureau heeft gespecialiseerde salarisadministrateurs in dienst en wordt ondersteund door een juridische afdeling.

Werkwijze payroll

EasyStaff Payroll stelt zich op als formele werkgever van de medewerkers, die u zelf werft en selecteert. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld, waarin wordt vastgelegd dat de werknemer op de ´payroll´ van EasyStaff Payroll staat, maar werkzaamheden verricht voor uw organisatie. Het inschrijven van nieuwe medewerkers is bijzonder eenvoudig.

EasyStaff Payroll verzorgt de loonadministratieve processen, zonder zich te mengen in de feitelijke werkzaamheden of de hoogte van het salaris. Tevens regelen wij de melding bij verzekeraar en UWV, zorgen voor de correcte afdracht van de loonheffing en voor een tijdige en vlekkeloze uitbetaling van uw medewerkers. Betaling per week, per 4 weken of per maand; u bent vrij om te kiezen. U betaalt uitsluitend voor de uren die een medewerker daadwerkelijk gewerkt heeft. Wanneer er tijdelijk minder werk is, kunt u een medewerker dus ook minder uren aanbieden. Veel van onze opdrachtgevers zien de payroll constructie daarom ook als een verlengde proeftijd. Zodra de werkzaamheden beëindigd zijn, kan de overeenkomst zonder opzegtermijn worden ontbonden. Wanneer u de samenwerking om een andere reden niet langer wenst voort te zetten, kan eveneens de overeenkomst direct worden opgezegd. Het risico van verzuim ligt ook volledig bij EasyStaff Payroll.

Payroll voordelen op een rijtje

 • U houdt de werving en selectie van uw medewerkers in eigen hand.
 • U werkt met flexibele arbeidscontracten.
 • U heeft geen salarisadministratie en u hoeft geen loonheffing af te dragen.
 • U hoeft geen salaris door te betalen indien uw medewerker ziek is.
 • U kunt de samenwerking met de medewerker of met EasyStaff Payroll op ieder moment weer kosteloos beëindigen.
 • Er worden geen opstartkosten en geen minimumbedragen per factuur berekend.
 • Op basis van het volume en een structurele samenwerking biedt SuperStaff Payroll haar services tegen een extra laag tarief aan.
 • Wanneer u de kosten van onze payroll service vergelijkt met uw eigen salariskosten, kan het goed zijn dat u per saldo goedkoper uit bent. Wij berekenen dit verschil graag voor u door.

Een betrouwbare partner

EasyStaff Payroll is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Als lid van de NBBU hebben wij een herkenbaar keurmerk dat de kwaliteit waarborgt en de inlenersaansprakelijkheid tot een minimum beperkt. Naast ons lidmaatschap van de NBBU zijn er nog andere zaken die de betrouwbaarheid van onze dienstverlening garanderen:

NEN-4400-1 gecertificeerd

 • Opname in SNA register. SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met
 • het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.. Dit heeft als doel zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van ons bureau.
 • Jaarlijkse screening door een onafhankelijk screeningsinstituut. Dit heeft als doel zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van ons bureau.
 • G-rekening: een geblokkeerde rekening, waarvan uitsluitend betalingen aan de fiscus kunnen worden voldaan. Klanten kunnen een deel van de factuur op deze rekening storten.

Tarieven payrolling

EasyStaff Payroll rekent voor haar dienstverlening een maximale marge van 5% over de loonsom. Als lid van de NBBU is EayStaff Payroll ondermeer gehouden aan de fasensystematiek. Deze fasen lopen van 1 t/m 4 en bepalen het risicoprofiel en de hoogte van onze kostprijs (loonsom). Naarmate een medewerker langer in dienst is, bouwt deze meer rechten op, zoals pensioen. Daarnaast is het van belang te weten of iemand administratieve of technische werkzaamheden gaat verrichten.

Om op eenvoudige en transparante wijze het tarief te berekenen, werken wij met een zogeheten omrekeningsfactor. Het tarief (exclusief BTW) wordt berekend door het bruto salaris te vermenigvuldigen met deze factor. U bepaalt als opdrachtgever zelf het bruto salaris van uw medewerker. Wij berekenen geen opstartkosten of minimale bedragen per factuur. U kunt op deze wijze uw kosten vooraf exact budgetteren en u komt nooit voor verrassingen te staan.

Tarief opbouw

Bruto loon
(minimaal het wettelijk minimumloon)
Reserveringen

(vakantiegeld + vakantiedagen + kort verzuim)
Sociale premies werkgever
(afhankelijk van risicoprofiel technisch /administratief)

CAO NBBU verplichtingen / Verzekeringen                                                              +

Kostprijs / loonsom

Marge EasyStaff Payroll (maximaal 5%)                                                               +

Tarief exclusief 21 % BTW