Zonder schulden je studie behalen moeilijk door verdwijnen basisbeurs

Amsterdam, here 26 augustus 2015 

Afstuderen zonder schulden wordt voor veel studenten lastig door het verdwijnen van de basisbeurs. Ook is het voor ouders niet altijd haalbaar om hun kind schuldenvrij te houden door extra bij te springen.

Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maandag. De basisbeurs van de studiefinanciering houdt in september, met de start van het nieuwe collegegaar, op te bestaan.

Uit onderzoek van het instituut blijkt verder dat 58 procent van de studenten van plan is meer te lenen nu de basisbeurs verdwijnt.

Iets minder, maar nog steeds een meerderheid van 53 procent, zegt ook meer te moeten gaan werken. 34 procent van de studenten zegt haar of zijn spaargeld te zullen gebruiken om de studie te bekostigen.

Thuis wonen
Van de studenten die nu al geen basisbeurs meer ontvangen, geeft iets meer dan een derde (34 procent) aan thuis te zullen blijven wonen, hoewel ze liever op kamers hadden willen gaan.

Studenten die thuis wonen geven gemiddeld 535 euro per maand uit. De uitgaven van uitwonende studenten liggen met gemiddeld 980 per maand een stuk hoger, blijkt uit cijfers van het Nibud.

Het Nibud raadt ouders aan om samen met hun kinderen een begroting op te stellen, om zo te kijken voor welk bedrag er moet worden bijgesprongen door de ouders, of moet worden bijgeleend of bijverdiend door de student zelf. Voor een leuk bijbaan kunnen studenten natuurlijk terecht bij SuperStaff.