Verplicht Nederlands leren?

Amsterdam, 24 december 2014

De VVD is van mening dat buitenlandse studenten die in ons land komen studeren, verplicht Nederlands zouden moeten leren. Zo houd je buitenlands talent dat hier is opgeleid zoveel mogelijk binnen de grens. De kans is namelijk groter dat ze ook na hun afstuderen hier gaan werken als zij de taal spreken.

Volgens VVD-kamerlid Pieter Duisenberg houdt Nederland te weinig studenten uit het buitenland vast. Het ministerie richt zich vooral op het stimuleren van Nederlandse studenten om naar het buitenland te gaan. “Daar ben ik blij mee. Maar op het gebied van buitenlandse studenten in ons land is ze niet gericht bezig”, zegt Duisenberg.

Nog geen dertig procent van de 60.000 internationale studenten die hier komen studeren, blijft ook na hun studie in Nederland wonen, bleek vorig jaar uit cijfers van het van de Sociaal-Economische Raad. Uit het onderzoek bleek dat de kans groter is dat studenten blijven als ze een Nederlandse partner vinden of de taal beheersen. “Op dat eerste kunnen we geen beleid maken”, zegt Duisenberg, “maar we kunnen wel eisen stellen op het gebied van de taalbeheersing”.

De investering die universiteiten en hogescholen in buitenlandse studenten stoppen, gaat grotendeels verloren als studenten meteen weer terugkeren naar het eigen land, vindt de VVD’er. Hij hoopt vooral meer technici aan te trekken want aan technische talenten hebben we een groot tekort in Nederland, aldus Duisenberg.

De studenten hoeven het Nederlands niet vloeiend te spreken. Het gaat Duisenberg om een basisniveau Nederlands zodat de studenten korte gesprekken kunnen voeren, veelgebruikte uitdrukkingen begrijpen en zich in het dagelijks leven kunnen redden. De VVD stelt voor om studenten in hun eerste jaar online lessen te laten volgen als onderdeel van hun propedeuse met een verplicht taalexamen aan afsluiting.

Bron: Nationale Onderwijsgids