Verandering werkloosheidsdefinitie

Amsterdam, 18 december 2014

Per 1 januari zal iemand die één dag werkt behoren tot de werkenden in plaats van de werklozen. Dit komt door de verandering van de definitie van werkloosheid die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doorvoert.

Deze verandering is doorgevoerd aangezien de definitie internationaal ongebruikelijk is. Daardoor waren de cijfers over de werkloosheid in Nederland niet te vergelijken met die van de andere Europese landen. Er ontstond verwarring, bijvoorbeeld omdat in de media conclusies werden getrokken op basis van de vergelijking van cijfers op basis van de verschillende definities.

Het CBS baseerde zich op een definitie die aansloot bij de voorkeuren van Nederlandse werknemers. Iemand was pas ‘werkzaam’ als hij of zij ten minste twaalf uur per week werkte. En iemand die niet of minder dan twaalf uur werkte en voor ten minste twaalf uur werk zocht, gold als werkloos. Mensen die meer dan twaalf uur werken hebben namelijk het gevoel ‘werkzaam’ te zijn.

Bij de International Labour Organization (ILO) ligt de grens slechts op één uur. Wie één uur werkt, geldt als werkzaam, wie niet werkt en voor een uur werk zoekt, is werkloos. Vooral bij jongeren maakt de overgang naar de ILO-definitie veel verschil. Door de verschuiving van de twaalfuursgrens naar één uur neemt de werkende beroepsbevolking met bijna een miljoen toe, van over 2013  7.283.000 naar 8.266.000. Dit duwt daarnaast het werkloosheidspercentage omlaag, over 2013 van 8,3% naar 7,3%.

Bron: Financieel Dagblad