Geen kinderbijslag en geen basisbeurs

Amsterdam, 5 januari 2015

Het leenstelsel is mogelijk in strijd met het internationale Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staat dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen om te zorgen dat zij een toereikende levensstandaard hebben. In Nederland is dit geregeld door de kinderbijslag.

Door de invoering van een leenstelsel zal de basisbeurs voor minderjarige studenten komen te vervallen, terwijl de ouders van deze studenten geen recht meer hebben op kinderbijslag. Minderjarige studenten vallen hierdoor tussen wal en schip. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: “Dit gat is typerend voor het hele wetsvoorstel, je begint je af te vragen of er Ć¼berhaupt iemand goed over heeft nagedacht.”

Op dit moment hebben ouders van minderjarigen die niet studeren recht op ongeveer 1100 euro kinderbijslag per jaar. Zodra minderjarigen starten met studeren, vervalt de kinderbijslag en hebben zij recht op de basisbeurs. Door de basisbeurs af te schaffen wordt het dus voordeliger om pas te beginnen met studeren na je 18e verjaardag om ze lang mogelijk de kinderbijslag op te kunnen strijken.

Bron: LSVb