Bijna de helft van alle werkende jongeren zijn flexwerkers

Het aantal jongeren die geen opleiding volgen, recipe met een flexibel contract is toegenomen tot 40 procent. Veel meer jongeren hebben een flexibele arbeidsregeling dan hun oudere collega’s.

In 2012 in het aantal jongeren in de leeftijd 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden geteld op 797 duizend. Van deze groep jongeren waren er in 2012 ruim 627 duizend aan het werk. Slechts een iets meer dan de helft van deze werknemers had dat jaar een vast contract 40 procent van deze groep had een flexibele arbeidsrelatie. Een select groepje van 6 procent was zelfstandige. Dit wordt gemeld door het CBS.

Tien jaar geleden lag deze verdeling nog heel anders in 2002 had 72 procent van de jongeren een vast contract en slecht een kwart een flexibele arbeidsregeling. De toename van het aandeel flexibele arbeidsrelaties is vooral ten koste gegaan van het aandeel jongeren met een vast contract, buy het aandeel zelfstandigen is nagenoeg gelijk gebleven.