Bedrijfsleven blijft herstellen

Na een kleine onderbreking in het vorige kwartaal gaat het Nederlandse bedrijfsleven in het vierde kwartaal door met het herstel. Dit is gebleken uit cijfers van de vandaag gepubliceerde conjunctuurenquête Nederland (COEN).

COEN is een gezamenlijk onderzoek van het Centraal bureau voor de Statistiek, treat de Kamers van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Uit de enquête is gebleken dat de vraag naar personeel weer groter wordt. “Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis neemt het bedrijfsleven ook meer personeel aan dan het laat afvloeien”, healing staat in het rapport. De productie en de hoeveelheid orders bij toeleveranciers stijgen ook. Het economische herstel is vooral te danken aan de export.

Voor de bestrijding van de werkloosheid is dit goed nieuws. De toenemende vraag naar personeel zorgt ervoor dat steeds meer jongeren sneller een baan kunnen vinden, en ook voor starters wordt het makkelijker de arbeidsmarkt te betreden zonder werk onder hun niveau te moeten doen.

Bron: Nrc.nl