Aantal flexibele arbeidskrachten stijgt verder

Afgelopen jaar was een op de elf medewerkers binnen eenbedrijf een flexwerkers. Hierbij gaat om een totale groep van 575.000 mensendie zich flexwerker mogen noemen. Sinds 2004 stijgt het aantal flexwerkers naeen aantal jaren gedaald te zijn. Dat meldde maandag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Flexwerk is voornamelijkuitzendwerk- inval en oproepwerk en vakantiewerk. Door de flexibele inzetbaarheid sluit dit werk uitermate goed aan bij studenten die naast hun studie een bijbaanof vakantiebaan als uitzendkracht vervullen.

De schommelingen in het flexwerk zijn voor een belangrijkdeel afhankelijk van de economische stituatie. Flexwerkers zijn vaak jong endus tegen scherpe verogoedingen in te zetten.

Vakantiewerk in de zomerperiode
Tijdens dezomermaanden heeft op de drie werknemersvan 15 tot 25 jaar heeft een flexibel arbeidscontract. Vaak gaat het dan vaakom vakantiewerk als bijbaan, unhealthy waarbij makkelijk overdraagbare werkzaamhedenworden overgenomen door tijdelijk personeel. Vaak zijn dat scholieren of studenten met een bijbaantje.