Netto loon

Het netto loon is het loon dat de werknemer van zijn werkgever daadwerkelijk ontvangt. Het netto loon is het loon nadat de aftrek van de sociale bijdrage en belastingen heeft plaatsgevonden. En is daarmee het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk op zijn rekening ontvangt. Over het algemeen maakt een werkgever nooit netto loonafspraken met zijn werknemers omdat deze natuurlijk niet altijd kan weten wat voor inkomsten een werknemer nog meer heeft en dus in welke belastingschaal de werknemer valt. Het nettoloon is niet wettelijk vastgelegd, het brutoloon wel in de vorm een minimuum brutoloon, het bruto bedrag dat een werkgever minimaal moet uitbetalen voor de werkzaamheden afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Netto loon

Informatie over netto loon vind je hier op SuperStaff. De begrippenlijst van SuperStaff bestaat uit een groot aantal onderwerpen waaronder netto loon die handig zijn voor jou als student. Naast informatie over netto loon, kun je rechts op de pagina ook meer lezen over andere begrippen die van pas kunnen komen voor leuke bijbaan of stage tijdens je studie .