Bruto loon

Het bruto loon is het loon voordat de aftrek van de sociale bijdragen en belastingen heeft plaatsgevonden. Als je met je nieuwe werkgever je loon bespreekt, zal deze werkgever het altijd hebben over het bruto loon, tenzij anders benoemd. En het is dus ook het loon dat in je arbeidscontract staat aangegeven. Het bruto loon is dus meer dan je daadwerkelijke uitbetaalde loon. De werkgevers moeten zich houden aan het minimum bruto loon, dit is aan je leeftijd gebonden en is het minimum bedrag dat een werkgever minimaal moet uitbetalen aan zijn werknemer.

Bruto loon

Informatie over bruto loon vind je hier op SuperStaff. De begrippenlijst van SuperStaff bestaat uit een groot aantal onderwerpen waaronder bruto loon die handig zijn voor jou als student. Naast informatie over bruto loon, kun je rechts op de pagina ook meer lezen over andere begrippen die van pas kunnen komen voor leuke bijbaan of stage tijdens je studie .