Keurmerken

Keurmerken

SuperStaff werkt volgens de voorwaarden van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Als lid van de NBBU en met onze NEN-4400 certificering, hebben wij een herkenbaar keurmerk dat de kwaliteit waarborgt en de inlenersaansprakelijkheid tot een minimum beperkt. Naast het lidmaatschap van de NBBU zijn er nog andere zaken die de betrouwbaarheid van onze dienstverlening garanderen.

  • NEN-4400 gecertificeerd.
  • Jaarlijkse screening door een onafhankelijk screeningsinstituut. Dit heeft als doel zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van ons bureau.
  • NBBU: Gedragsregels voor de uitzendondernemingen. De NBBU leden dienen zich te houden aan strikte gedragsregels.
  • G-rekening: een geblokkeerde rekening, waarvan uitsluitend betalingen aan de fiscus kunnen worden voldaan. Klanten kunnen een deel van de factuur op deze rekening storten